I nogle tilfælde skal man selv betale for en ydelse ved lægen

Visse ydelser er ikke omfattet af sygesikringen, det gælder private ydelser som f.eks. kørekortattest, attester og konsultationer ved patienter i sygesikringsgruppe 2.

Nedenstående prisliste informerer vore patienter om de aktuelle priser for nogle af de private ydelser.

 Prisliste:
Funktionsattester; afregnes efter tidsforbrug:  400 kr. pr påbegyndt 15 min.
Kørekortattest: 400,00 kr
Vaccinationshonorar, 1. vaccine 400,00 kr. + vaccinens pris
Vaccinationshonorar, efterfølgende vaccinationer: 200,00 kr + vaccinens pris
Vacciner reguleres jfr. indkøbspris.