Børneundersøgelser og vaccinationer:

Forældre til børn mellem 5 uger og 5 år tilbydes børneundersøgelse og vaccination af deres barn. Børneundersøgelser og vaccinationer er aldersbestemt, se nedenstående skema.

Januar 2014: Der er indført midlertidig ændring i børnevaccinationerne. Ved 3, 5, 12 måneder er der, ud over de i nedenstående skema nævnt, tillagt hepatitis B-vaccine. De børn der er opstartet med vanligt børnevaccinationsskema, fortsætter som hovedregel dette. De børn som opstartes i vaccinationsprogrammet får som hovedregel vaccinen med hepatitis B-vaccine og fortsættes med denne.

Alder Undersøgelse Vaccination Læge/sygeplejerske
5 uger ja nej Læge
3 måneder nej ja Sygeplejerske
5 måneder ja ja Læge
1 år ja ja Læge
15 måneder nej ja Sygeplejerske
2 år ja nej Sygeplejerske/læge
3 år ja nej Sygeplejerske/læge
4 år ja ja Sygeplejerske/læge
5 år ja ja Læge

 

Børnevaccinationsprogrammet består af følgende gratis vaccinationer:

3 måneder: Di-Te-Ki-Pol-Hib + Pneumokok
5 måneder: Di-Te-Ki-Pol-Hib + Pneumokok
15 måneder: MFR
1 år: Di-Te-Ki-Pol-Hib + Pneumokok
4 år: MFR
5 år: Di-Te-Ki-Pol
12 år, piger: HPV